Kontaktní centrum

s terénním programem Břeclav


I velká pouť začíná
prvním krůčkem...

Programy
kontaktní centrum
terénní program
služby pro veřejnost

Rady a informace
pro rodiče
webporadna
harm reduction

O nás
více o programu
kontaktní informace
příběh z káčka

Odkazy
o drogách
charita

<zpět na úvodní stránku>

 


Aktuálně o drogách

O drogách

V této sekci vám nabízíme odkazy na zajímavé webové stránky, které se zabývají problematikou drog, resp. souvisejícími problémy. Jejich výčet není samozřejmě vyčerpávající, ale podle našeho názoru vám mohou posloužit v orientaci v této oblasti.

 

asociace neziskových organizací
A.N.O. je dobrovolná, profesní, odborná, nezávislá a nepolitická asociace, která slouží jako střešní organizace nestátních neziskových organizací v oblasti prevence, péče, léčby a resocializace drogových závislostí.

centrum adiktologie
Centrum adiktologie při Psychiatrické klinice I. LF a VFN Univerzity Karlovy v Praze pomáhá etablovat "vědu o závislostech" jakožto vědní obor a studijní program. 

drogy-info
Informační portál o ilegálních a legálních drogách provozovaný Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti.

drogový informační servis
Drogy, alkohol, nikotin, závislost a léčba, odvykání závislosti a mnoho dalšího na portálu provozovaném občanským sdružením SANANIM.

eDekontaminace
Informace pro pracovníky a klienty terénních programů a kontaktních center z pera občanského sdružení SANANIM.

o drogách
Informační portál primární prevence určený zejména rodičům a pedagogům provozuje občanské sdružení SANANIM.

portál o HIV/AIDS
Webové stránky Národního programu boje proti AIDS v České republice.

 

 

Z uvedených serverů jsme pro vás vybrali:

 


Mapa pomoci
Kontakty na zařízení pomoci, poradenství a prevence
 


Drogy a právo

Právní pomoc v otázkách drogové problematiky

 


Co umí žloutenka...
Informace o tom, co způsobuje (nejen) žloutenka typu "C"

 

K-centrum Noe
Víceúčelové regionální zařízení  pro problematiku drog Třebíč