Certifikáty odborné způsobilosti
 

 

KONTAKTNÍ A PORADENSKÉ SLUŽBY

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
prohlašuje na základě kladného výsledku místního šetření vyhodnoceného protokolem č. 510/2016 ze dne 26. října 2016 a návazného rozhodnutí RVKPP ze dne 24. ledna 2017, že odborná způsobilost organizace byla prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby (Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče) ze dne 3. března 2015

Číslo certifikátu: 510/2016

Datum vydání: 24. ledna 2017

Datum platnosti: 24. ledna 2021

zobraz certifikát

 

TERÉNNÍ PROGRAMY

Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)
prohlašuje na základě kladného výsledku místního šetření vyhodnoceného protokolem č. 511/2016 ze dne 27. října 2016 a návazného rozhodnutí RVKPP ze dne 24. ledna 2017, že odborná způsobilost organizace byla prověřena a shledána v souladu s požadavky Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické odborné služby (Standardy služeb pro uživatele drog, závislé a patologické hráče) ze dne 3. března 2015

Číslo certifikátu: 511/2016

Datum vydání: 24. ledna 2017

Datum platnosti: 24. ledna 2021

zobraz certifikát