Aktuálně ze světa práce

Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce

Číslo projektu: CZ.1.04/3.1.02/86.00003

Období realizace: 1.1.2013 - 30.6.2015

 

Kontaktní centrum s terénním programem Břeclav začalo na začátku roku 2013 s realizací nového projektu s názvem „Podpora uživatelů drog při uplatnění na trhu práce“ který byl financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl zaměřen na prevenci sociálního vyloučení nebo přímou pomoc cílovým skupinám s důrazem především na programy sekundární a terciální prevence pro osoby ohrožené závislostmi nebo závislé na návykových látkách.

Cílem projektu bylo nabídnout strukturované aktivity spojené s uplatněním uživatelů návykových látek na pracovním trhu. Jednalo se o tyto aktivity:

1. Poskytovat uživatelům drog informace o trhu práce - pracovně právní informace, zprostředkovávat nabídky rekvalifikací a informovat o volných pracovních místech

2. Motivovat uživatele drog k zapojení na pracovní trh - poskytovat strukturované poradenství, vytvářet individuální plány pro oblast práce, motivační program pro integraci uživatelů drog propuštěných z výkonu trestu

3. Zvyšovat jejich kompetence potřebné pro uplatnění na trhu práce - psaní životopisu a žádostí o zaměstnání, sebeprezentace, tvorba portfolia pracovních dovedností

4. Pomáhat odstraňovat překážky pro vstup na pracovní trh - vyřizování osobních dokladů, základní obsluha PC, dluhové poradenství a vedení osobního rozpočtu

5. Vytvořit ucelený aktivizační program - ověřit jej v praxi a zpracovat jeho metodiku. Zpracovaná metodika slouží jako vodítko pro realizaci aktivit spojených s uplatněním uživatelů návykových a psychotropních látek na pracovním trhu.

Projekt byl oficiálně ukončen 30. června 2015, ale aktivizační program je nadále realizován jakožto součást nabídky služeb Kontaktního centra s terénním programem Břeclav.

Metodika aktivizačního programu byla formou nevýhradní licence postoupena poskytovateli finanční podpory a je dostupná v Databázi produktů ESF.

 

zpět na začátek stránky


Kontakty

Mgr. Štěpán Žáček

(manažer projektu)

Tel. 777 650 056

stepan.zacek@charita.cz

 

Barbora Janyová, DiS.

(sociální pracovnice projektu)

Tel. 602 567 757

barbora.janyova@charita.cz

 

Provozní doba

pondělí až pátek: 9:00-16:00
(v budově KC Břeclav)

Služeb programu je možné využít také v rámci terénního programu KC Břeclav.

 

Ke stažení

Informační příručky:

01 Jak si najít práci???

02 Jak získat rekvalifikaci???

03 Jak zvládnout telefonní pohovor???

04 Jak napsat životopis???

05 Jak vytvořit pracovní portfolio???

06 Jak to chodí na pracáku???

07 Jaké jsou dávky hmotné nouze???

08 Co obnáší práce v zahraničí???

09 Co dělat před a po výstupu z vězení???

10 Těhotenství - zaměstnání a sociální dávky???